Omgangsvormen, Normen en Waarden

Waarden zijn idealen en motieven die in een samenleving of groep als nastrevenswaardig worden beschouwd. Waarden zijn opvattingen over wat wenselijk is. Voorbeelden zijn: gerechtigheid, naastenliefde, vrijheid en doelmatigheid. Normen dienen er toe om deze waarden te bereiken.

Als sportinstructeur heb ik een aantal waarden die ik erg belangrijk vind om na te streven. Deze waarden gelden als richtlijn voor alles wat er binnen mijn lessen gebeurt.

“Met elkaar en voor elkaar”

De waarden die ik bij Voebema belangrijk vind zijn:

• sportiviteit
• gezonde ambitie
• zuinig zijn op spullen
• plezier
• respect voor elkaar
• sociaal bezig zijn
• omzien naar elkaar
• verantwoordelijkheid dragen
• persoonlijke ontwikkeling
• betrokkenheid
• gezondheid

En dat allemaal onder het motto “Met elkaar en voor elkaar”